Tải Ngọc Rồng Online 106 Max Speed, Auto

Tải Ngọc Rồng Online 106 Max Speed, Auto


ic Đã Quét Virus ic An Toàn
Tiếp nối phiên bản Ngọc Rồng 106 mod full auto click, hack speed, fix lag, chúng tôi ra mắt các bạn phiên bản Ngọc Rồng Online 106 SetSpeed v2, GDL 3xx 4xx, Reset Ram, Cân Đẩu Vân, Ván Bay Mod Clone. Phiên bản có nhiều đổi mới hấp dẫn thú vị .

Tải Ngọc Rồng 106 Cho Java, Android

Tải Ngọc Rồng 106 Cho Java, Android
– Set Speed v2 chỉnh ánh sáng, auto click, tốc độ, reset ram phím gọi
– Ván bay cùi thành vip
– Cân đẩu vân cùi thành vip
– Mod Clone cho Android Galaxy Y.

Tải Ngọc Rồng Online 106

Tải Ngọc Rồng 106 Cho Java, Android
Hướng dẫn làm clone và đổi tên cho mấy bạn chưa biết
1. Tải Apk Editor về máy
2. Mở Apk editor lên chọn dòng đầu ( Select an Apk file)
3. Chọn pb Nro tải trên trang chủ Nro
4. Nó sẽ hiện ra 3 dòng, ta chọn dòng thứ 3 ( Common Edit)
5. Nó sẽ hiện ra 5 dòng . Dòng 1 (App name ) dòng này các bạn có thể đổi tên tùy ý nha. Dòng 2(Package name) dòng này các bạn để nguyên com.bluedragons.ball nha, chỉ thêm ngoài sao 4 kí tự bất kì (thí vụ: com.bluedragons.balltin1)
6. Cuối cùng ta Save lại và Install


Chú Ý: Nếu Cài File Apk Cho Android Bị Lỗi Hãy Xem Hướng Dẫn Cài File Apk Cho Android