Cách Cộng Điểm Tiềm Năng Trong Kpah


ic Đã Quét Virus ic An Toàn
– Hướng dẫn cách cộng điểm kỷ năng và tiềm năng của các nhân vật trong game kpah.

Cách Cộng Điểm Tiềm Năng

+ Trong game kpah phân ra 5 loại nhân vật mỗi nhân vật đều có tính năng hấp dẫn của nó, 5 nhân vật đó sẽ tương tác với nhau. Mình hướng dẫn anh em chơi game cách cộng điểm tiềm năng – kỷ năng kpah cụ thể như sau:
1. Nhân vật pháp sư:
– Cộng tiềm năng max tinh thần ( có bạn lại cộng cứ 5 điểm tiềm năng lại công 4 điểm tinh thần 1 điểm sức khỏe ).
– Cộng kỹ năng max kill 17. 11.25.32.45. bạn cộng hồi lực tiền và song hộ công thủ và kỷ năng Hồi sinh và hồi công lực đạn cộng 1 là được rồi, còn cộng vào hồi lực tiền.
– Các bạn nên lưu ý không nên công hỷ năng kill 1 nhé, vì kill đó rất ít dung.
2. Nhân vật kiếm khách.
– Kiếm khách là nhân vật hướng về sức mạnh nên các bạn có thể cộng điểm tiềm năng theo 2 kiểu như sau.
+ Cộng max sức mạnh.
+ Cộng 3 sức mạnh 2 sức khoe.
– Kỉ năng của kiếm khách các bạn cộng max xuyên giáp và pst nhé, còn mấy kill khác công max kill 17,11,25,32,45 nhé.
3. Nhân vật chiến binh.
– Chiến binh thì điểm tiềm năng cộng hết vào sức mạnh nhé.
– Còn điểm kỷ năng thì cộng hết các kill trừ kill 1 ra không nên công nhé.
4. Nhân vật Đấu Sỹ:
– Điểm tiêm năng các bạn công hết vào sức mạnh nhé.
– Điểm kỷ năng cộng hết kill ngoại trừ kill 1 không nên cộng.
5. Nhân vật Cung thủ:
– Điểm tiềm năng của cung thủ các bạn cộng hết kheo léo nhé.
– Còn kỉ năng các bạn cộng hết ngoại trừ kill 1 nhé.
+ Với cách cộng điểm tiềm năng trên là cách cộng tăng tấn công cho nhân vật của mình đang chơi, nếu cách cộng điểm tiềm năng trong kpah của các bạn sai, các bạn có thể cộng lại theo 2 cách như sau.
– Cách 1: Mua vật phẩm khôi phục tiềm năng, khôi phục kỷ năng tại của hàng trong game kpah.
– Cách 2: đối với bạn không có lượng các bạn xem lúc mới lên leve thì bật đồ sát lên cho người khác đánh sẽ rơi leve xuống rồi thoát game cộng lại điểm tiềm năng.


Chú Ý: Nếu Cài File Apk Cho Android Bị Lỗi Hãy Xem Hướng Dẫn Cài File Apk Cho Android