Phân Tích Vũ Khí Ninja School Online


ic Đã Quét Virus ic An Toàn
Kiếm
* Kiếm : dame trung bình, chém mục tiêu tương đối xa, pk skill cực ngầu, chém nhanh và đc rất nhiều game thủ lựa chọn.
Phi Tiêu
* Tiêu : dame trung bình, phóng tiêu cực xa, lực phóng nhanh, skill đẹp rất tốt đễ up lv.
Đao
* Đao : dame đứng thứ I NSO, mục tiêu chém tương đối rần, chã có gì khác ngoài dame chết kẻ địch.
Cung
* Cung : dame mạnh, kéo cung nhanh, phóng cung cực xa chỉ sau tiêu, ôm boss cực đỉnh nếu hp trâu.
Quạt
* Quạt giấy : dame đứng thứ II sau đao, pk cực độc, thém khoãng cách tương đối xa, chém khá nhanh và mạnh.
Kunai
* Kunai : dame yếu, tốc độ đánh cực nhanh đến chóng mặt, skill đỉnh, là 1 vũ khí cận chiến kunai chỉ tấn công mục tiêu ở khoãng cách rần.

Chú Ý: Nếu Cài File Apk Cho Android Bị Lỗi Hãy Xem Hướng Dẫn Cài File Apk Cho Android