Avatar, Kinh Nghiệm Đua PET


ic Đã Quét Virus ic An Toàn
1.Trước khi đặt pet các bác vô xem lịch sử con nào ở cuối lịch sử thì
99% là ko bao giờ vào con đấy
2.Khi có 3 con pet x2 thì luôn vào 1 trong 3 con x2
3.Khi 3con pét x cao nhất đứng liên tiếp ví dụ hàng 3 hàng 4 hàng 5
thì tỉ lệ vào x cao rất thấp
4 Khi 1 pet x2 hàng thứ nào cũng được mà thắng ,ván sau nó vẫn hàng
đấy thì chắc là nó sẽ về pet đây típ
Hơi dài ae cố đọc và tự hiểu đây là thủ thuật của mình nhận thấy đã
test nhìu lần ae cùng test mau kẻo nguội!

Chú Ý: Nếu Cài File Apk Cho Android Bị Lỗi Hãy Xem Hướng Dẫn Cài File Apk Cho Android